Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1) TARAFLAR

1.1- SATICI

Adı-Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Mersis numarası:
Telefon:
E-Posta:

1.2- ALICI

Adı-Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-Posta:

 

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Taraflar, işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu Alıcı’nın, GBS Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“Wisho”) ait yazılımdan (“Yazılım”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Wisho ile akdetmiş oldukları kullanıcı sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Wisho’nun herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3) ÜRÜN BİLGİLERİ VE TESLİMAT:

  • İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Markası/modeli

 

Ürün Numarası

 

Ürün Miktarı (adet)

 

Satış Fiyatı (KDV Dahil)

 

Ödeme Şekli

 

Kargo Şirketi

 

Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf

 

Alıcı’nın İade Halinde Ürünü Satıcı’ya Göndereceği Taşıyıcı

İade kodu alındığında tarafınıza bilgilendirilen kargo firmasıyla iadenizi gönderebilirsiniz.

Sipariş Tarihi

 

Teslimat Şekli ve Adresi

 

 

4) GENEL HÜKÜMLER

• Satıcı, ürüne ilişkin ürün listeleme sayfasında yer verdiği her türlü açıklamasından, Sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

•  Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

•  Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

•  İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

•  Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

•  Taraflar, Sözleşme konusu ürünün tesliminin Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

•  Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Yazılım’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

•  Malın teslimatı Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.  Satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

•  Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

• Taraflar, Satıcı’nın ürünün yukarıda belirtilen adresinde kendisinden başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

• Taraflar, Sözleşme konusu ürünün tesliminin işbu Sözleşme madde 3’te belirtilen satış fiyatının belirlenen ödeme şekli ile ödenmiş olmasına bağlı olduğunu, herhangi bir sebepten ötürü ödemenin gerçekleştirilememesi durumunda Satıcı’nın ürünü teslim borcundan kurtulmuş kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

•  Taraflar, Satıcı’nın bankasının kampanyalar düzenleyerek Satıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabileceğini, taksit öteleme gibi hizmetler sunabileceğinin ve bu tür kampanyaların bankanın inisiyatifinde olduğunu kabul ederler. Satıcı’nın kredi kartı hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planın oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

• Taraflar, işbu Sözleşme’nin tarafı olmayan Wisho’nun işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5) CAYMA HAKKI:

•  Alıcı, Satıcı ile imzalanan işbu Sözleşme’den on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, işbu Sözleşme konusunun ürün olması halinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa teslimi edildiği gün; işbu Sözleşme konusunun ürün dışında bir hizmetin sunulmasına ilişkin olması halinde, işbu Sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde Satıcı/Sağlayıcı’ya yazılı bildirimde bulunması veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltmesi şarttır. Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

•  Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Satıcı’nın iletişim kanalları ile gösterilecektir. Wisho, işbu Sözleşmenin tarafı olmadığından Wisho’ya karşı cayma hakkı kullanılamaz veya Wisho’dan bedel iadesi talep edilemez. 

• Taraflar, Sözleşme konusu ürün/hizmet aşağıda sayılan hallerden herhangi birine giriyorsa cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;

 

• Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

•  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

• Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

• Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

• Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

• Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,

• Alıcı tarafından malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler,

•  Abonelik sözleşme kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlara ilişkin ürünler,

•  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

•  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler.

 

•  Alıcı cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde teslim masrafları da dahil olmak üzere almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

•  Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde ürünü Satıcı’ya ya da Satıcı’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermekle yükümlüdür.

•  Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlarda dahi, Satıcı, Alıcı’ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

6) YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7) YÜRÜRLÜK

7 (yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir

© 2021 WishoWeb All Rights Reserved